Благодарност

Благодарим Ви, мили хора с добри сърца! Благодарим Ви за проявената щедрост и протегнатата ръка! С вашия милостив жест на дарителство , Вие помагате на едно слънчево дете, наш осемгодишен възпитаник, да се бори с коварната болест. Откликнахте на молбата ни за помощ. Дано събраните и дарени на семейството на Иван Панев средства – 4 860 лв. , спомогнат за лечението му! Искрено се надяваме, че детската усмивка отново ще грейне!

Е-ДНЕВНИК

ОФИС 365

ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА

СУ „К. КОНСТАНТИНОВ“ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ