Достъп до обществена информация

Средно училище „Константин Константинов“ – Сливен е субект по Закона за достъп до обществена информация.
Заявления за достъп до обществена информация се подават в канцеларията на училището всеки работен ден от 8.00 ч. до 12 .00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч.
Адрес: гр. Сливен, кв. „Дружба“
e-mail: office@kkonstantinov.com
Лице за контакт:
Весела Паскалева
тел. 044667519

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ

Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация

Заявление за достъп до обществена информация

Протокол за предоставяне на обществена информация

Годишен отчет за работата по ЗДОИ

Годишен отчет за работата по ЗДОИ за 2019 г.

Е-ДНЕВНИК

ОФИС 365

ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА

СУ „К. КОНСТАНТИНОВ“ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ