Записване на ученици в първи клас

Уважаеми родители,

Благодарим Ви за доверието, че избрахте нашето училище!

Записването на ученици в първи клас през учебната 2020/2021 година може да се осъществи, както следва:

  1. На телефон 044 667519, в случаите, че не е необходимо да се представят допълнителни документи, удостоверяващи обстоятелства, свързани с критериите за класиране.
  2. На място в училище, от 08:30 до 17:00 часа, като представите необходимите документи, удостоверяващи декларираните обстоятелства.

При записването родителят/настойникът трябва да заяви избора на избираемите учебни часове и желанието си за включване на ученика в група за целодневна организация.

Ако родителят потвърди записването на ученика по телефон, е необходимо да изпрати сканирани заявление за избираемите учебни часове и заявление за целодневна организация на имейл: office@kkonstantinov.com.

Формулярите може да изтеглите от тук:

Заявление за избираеми учебни часове

Заявление за ЦДО

Е-ДНЕВНИК

ОФИС 365

ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА

СУ „К. КОНСТАНТИНОВ“ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ