Иновативна дейност

СУ „К.Константинов“ е със статута на Иновативно училище. Две паралелки с второкласници от 2.б и 2.г (през учебната 2018/2019 година) класове започват изучаването на английски език, прилагайки  сугестопедична система на обучение . Учениците ще  придобият  четирите езикови умения за слушане, говорене, писане и четене по забавен и достъпен начин.

Проектът продължава 3 години като всяка година ще се развива и допълва. Заложени са иновационни промени на учебна среда, а  новият  метод ще се използва и по други учебни предмети.

Е-ДНЕВНИК

ОФИС 365

ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА

СУ „К. КОНСТАНТИНОВ“ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ