Международна награда на херцога на Единбург

СУ „Константин Константинов“ е първото и единствено училище в сливенска област, което е част от проекта Международна награда на Херцога на Единбург. Създадена през 1956г. в Англия в момента Международната награда е разпространено в 144 държави из целия свят, в това число и в България. В Наградата на Херцога на Единбург и в нея могат да се включат младежи от 14 до 24 години, възпитаници на СУ „К. Константинов“. Целта на това предизвикателство е  у тях да се възпитат изключително
ценни навици, които ще са им от полза през целия им живот. 

Младежите, които ще се включат в Наградата, трябва да преминат през три нива: Бронз, Сребро и Злато, съответно изискващи 6, 12 и 18 месеца целенасочени усилия. 

Дейностите са в четири направления:
Физическа активност, Умения, Доброволчество, Приключенско пътуване +
Проект в полза на обществото (само за ниво злато). 

Всеки младеж е
подкрепян, напътстван и наставляван от опитен възрастен – Лидер, който е
преминал през сертификационен обучителен курс. 

Постигането на Наградата на Херцога на Единбург ще научи младежите да бъдат отговорни,
целенасочени, упорити, постоянни, планиращи. 

Е-ДНЕВНИК

ОФИС 365

ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА

СУ „К. КОНСТАНТИНОВ“ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ