МОБИЛНОСТ ПО НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

На 27, 28 и 29.11.2019г. педагогическата колегия на СУ „Дамян Груев“ София посрещна мобилни групи от Сливен и Смолян. И трите училища са иновативни и представителите им обмениха опит и споделиха добри практики. Мобилната група от СУ“К.Константинов“ разказа за работата в областта на сугестопедията. Наблюдавахa се уроци по френски език в 3 и 4 клас в целодневното обучение. А в 6 клас урок по математика с иновативните методи. Групата от Смолян сподели за добрите си резултати и прилаганите техники. Размениха се материали, визитни картички и подаръци за децата от съответните училища. Разгледа се базата на 17 СУ „Дамян Груев“ и се обмениха много идеи за бъдеща съвместна дейност.

Е-ДНЕВНИК

ОФИС 365

ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА

СУ „К. КОНСТАНТИНОВ“ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ