НВО

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в ІV, VII и Х клас през учебната 2019/2020 година

Дати за провеждане на националните външни оценявания:

ІV клас

  • Български език и литература – 27 май 2020 г., начало 10,00 часа
  • Математика – 28 май 2020 г., начало 10,00 часа

VІІ клас

  • Български език и литература – 09 юни 2020 г., начало 09,00 часа
  • Математика – 11 юни 2020 г., начало 09,00 часа
  • Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2020 г., начало 09,00 часа

Х клас

  • Български език и литература – 09 юни 2020 г., начало 08,00 часа
  • Математика – 11 юни 2020 г., начало 08,00 часа
  • Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2020 г., начало 08,00 часа
  • Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по график в периода 15 – 19 юни 2020 г. (по желание на всеки ученик)

График на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование за учебна 2020-2021 г

Дейност Срок
Оценяване на изпитните работи от НВО 12 – 23 юни 2020 г.
Издаване на свидетелството за завършено основно образование до 3 юли 2020 г. вкл.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 3- 7 юли 2020 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 13 юли 2020 г. вкл.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране до 16 юли 2020 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20 юли 2020 г. вкл.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22 юли 2020 г. вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 23 юли 2020 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 24 – 27 юли 2020 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29 юли 2020 г. вкл.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 30 юли 2020 г. вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране 03 август 2020 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора до 10 септември 2020г. вкл.
Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 14 септември 2020 г. вкл.

Е-ДНЕВНИК

ОФИС 365

ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА

СУ „К. КОНСТАНТИНОВ“ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ