Неприсъствено обучение

Скъпи ученици,

Уважаеми родители,

От 16 март 2020 година (понеделник), всички ние – учители, ученици и родители, ще участваме в новото предизвикателство да организираме и провеждаме дистанционно обучение, наложено от извънредното положение.

Предизвикателство е за нас – учителите, защото ще търсим нови алтернативни начини за предоставяне на образование, за придобиване на ключови компетентности.

Скъпи ученици,

Надяваме се през следващите дни, в които няма да присъствате физически в училище, да Ви е интересно, лесно и достъпно. Сигурни сме, че дистанционното обучение ще е предизвикателство, за да подобрите  дигитални си компетентности. Надяваме се с тази нова дистанционна организация да станете по-самостоятелни, по-мотивирани и ентусиазирани. Всеки ден ще имате задължителна ангажираност, съгласно действащото седмично разписание.

Уважаеми родители,

Изключително много разчитаме на Вас да ни съдействате, за да могат учениците да имат достъп до учебните ресурси, да изпълняват възложените самостоятелни работи, упражнения и задачи. Молим Ви, да осъществявате и поддържате  връзка чрез електронния дневник с учителите. С така организираната форма на обучение се надяваме да възстановим загубеното темпо, да  компенсираме пропуските и да осмислим дългия домашен престой.

Организацията на неприсъственото обучение ще е следната:

  1. Всички паралелки ще осъществяват обучение по учебните предмети, съгласно седмичното разписание, с изключение на учебните предмети физическо възпитание и спорт, хореография, учебната и производствена практика (за учениците в гимназиален етап);
  2. Чрез „Школо“  всички родители и ученици ще бъдат информирани от учителите на съответната паралелка как ще се организира обучението;
  3. Всеки учител сам ще преценява как ще провежда обучението, каква платформа и какви електронни ресурси да използва, но задължително ще информира родителите и учениците чрез „Школо“;
  4. Учебните часове от седмичното разписание ще включват възлагане на самостоятелна работа, решаване на тестове, консултации, самоподготовка по учебни материали, предоставени от учителя. Учениците също може да бъдат включени  в онлайн сесии в реално време;
  5. Паралелките от начален етап ще провеждат учебните часове по график, съгласуван с родителите;
  6. Паралелките в прогимназиален и гимназиален етап ще провеждат обучението по график от утвърдения дневен режим. По време на учебния час, съгласно дневния режим, учителят ще е онлайн в избраната платформа и ще осъществява дейности от дистанционното обучение – ще споделя конкретни електронни ресурси и учебни материали, ще възлага самостоятелни работи, ще дава консултации и при възможност ще осъществява конферентна връзка с учениците;
  7. Учениците изпращат изпълнените задачи по начин, определен от учителя;
  8. За всяка промяна в организацията родителите и учениците ще бъдат информирани чрез Школо.

Информираме Ви, че БНТ2 става временно образователен канал, като уроците в ефира ще се излъчват от 9 до12 ч. и от 14 до 17 ч.

В процеса на самоподготовка учениците могат да ползват и електронно четимите учебници на издателствата Клет и Просвета, както и Уча.се.

През свободното си време учениците могат да ползват и дигиталната ни библиотека, която е в процес на изграждане: http://e-lib.kkonstantinov.com 

Моля, ако имате въпроси, предложения или мнения, да ни пишете на електронната поща на училището: office@kkonstantinov.com

Разписание в начален етап

Разписание в прогимназиален и гимназиален етап

Е-ДНЕВНИК

ОФИС 365

ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА

СУ „К. КОНСТАНТИНОВ“ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ