ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Гергана Султанова – председател – родител

Диана Иванова – община Сливен

Николайка Сотирова- родител

Тони Николчева- родител

Даниела Георгиева- родител

Ирина Дънекова- родител

Николай Ончев- родител

Е-ДНЕВНИК

ОФИС 365

СУ „К. КОНСТАНТИНОВ“ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ