ГД Пожарна безопасност и защита на населението – МВР

Информационен сайт на ГД ПБЗН

Педагогически състав

РЪКОВОДСТВО

ДИРЕКТОР:

Весела Георгиева Паскалева

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР УЧЕБНА ДЕЙНОСТ:

Цветелина Любенова Кайракова

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР УЧЕБНА ДЕЙНОСТ:

Дора Андонова Тодорова

РЪКОВОДИТЕЛ НА НАПРАВЛЕНИЕ „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“:

инж. Веселин Ненчев Василев

УЧИТЕЛИ

НАЧАЛЕН ЕТАП на ОБУЧЕНИЕ

Цветелина Любенова Кайракова

I клас

Красимира Иванова Бакалова

Светла Дончева Илчева

Галина Ангелова Георгиева

Дияна Кирилова Ангелова

Татяна Георгиева Болградова-Илиева

II клас

Радостина Димитрова Енергиева

Радостина Петрова Вачева

Камелия Иванова Минчева

Валентина Иванова Андролова

Красимира Тодорова Мишкова

III клас

Виктория Димова Стойнова

Нели Владимирова Манева

Дарина Симеонова Пенчева

Любка Петрова Костова

Нина Боянова Смиловска-Колева

IV клас

Снежана Христова Кирова

Радостинка Вълчева Динева

Ваня Георгиева Болградова

Иванка Атанасова Василева

Татяна Божидарова Дейчева

 Групи целодневна организация

I клас

Даниела Недкова Тотева

Румяна Николова Дженкова

Мария Славчева Димитрова

Зарка Добрева Параскова

II клас

Ваня Борисова Илиева

Силвия Аврамова Стоянова

Ивелина Стоянова Банчева

Веселина Георгиева Тенева

III клас

Силвия Иванова Млечкова

Аделина Андонова Дренска

Доника Златкова Желева

IV клас 

Таня Славова Йорданова

 Екатерина Атанасова Парушева

ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП – V-X КЛАС

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Марианна Йорданова Михалчева

Валя Христова Вичев

Симеон Цветанов Симеонов

Златина Вангелова Байнашева

Снежана Георгиева Тенева

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ПО ЧУЖД ЕЗИК

Ирена Божидарова Мирчева

Нели Христова Янева – Гочева

Диана Тодорова Митева

Ирена Славова Йорданова

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Весела Георгиева Паскалева

Мариана Стоянова Христова

Иванка Танева Георгиева

Добри Стефанов Маргенов

Дора Андонова Тодорова

Таня Димитрова Мерджанова

Гергана Тодорова Панайотова

 Веселин Ненчев Василев

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ПО БИОЛОГИЯ, ФИЗИКА, ХИМИЯ

Анелия Христова Иванова

Стоянка Банова Тодорова

Искра Емилова Косева

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ПО ИСТОРИЯ, ГЕОГРАФИЯ и ФИЛОСОФИ

Мариана Маринова Куновска

Стоянка Тодорова Димова

Таня Ангелова Станчева

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ „ИЗКУСТВА, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ“  

Кина Илиева Карадобрева-Паскалева

Борислав Тончев Кисьов

Димчо Златанов Димов

Денислав Владимиров Демирев

РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ

Георги Атанасов Георгиев

Таня Георгиева Ганева

Свобода Иванова Бурлакова

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИЦИ

Христо Николаев Георгиев

Диляна Иванова Маринова – Малакова

Е-ДНЕВНИК

ОФИС 365

ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА

СУ „К. КОНСТАНТИНОВ“ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ