ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪСТАВ

РЪКОВОДСТВО

ДИРЕКТОР:

Весела Георгиева Паскалева

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР УЧЕБНА ДЕЙНОСТ:

Цветелина Любенова Кайракова

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР УЧЕБНА ДЕЙНОСТ:

Дора Андонова Тодорова

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР УЧЕБНА ДЕЙНОСТ:

инж. Веселин Ненчев Василев

УЧИТЕЛИ

НАЧАЛЕН ЕТАП на ОБУЧЕНИЕ

Цветелина Любенова Кайракова

I клас

Ваня Георгиева Болградова

Радостинка Вълчева Динева

Аделина Андонова Дренска

Иванка Атанасова Василева

Татяна Божидарова Дейчева

II клас
 Красимира Иванова Бакалова

Светла Дончева Илчева

Галина Ангелова Георгиева

Дияна Кирилова Ангелова

Татяна Георгиева Илиева

III клас

 Радостина Димитрова Енергиева

Радостина Петрова Вачева

Камелия Иванова Минчева

Валентина Иванова Андролова

Красимира Тодорова Мишкова

IV клас

Виктория Димова Стойнова

Нели Владимирова Манева

Дарина Симеонова Пенчева

Любка Петрова Костова

Нина Боянова Смиловска-Колева

 Групи целодневна организация

I клас

Таня Славова Йорданова

Силвия Аврамова Стоянова

Габриела Иванова Митева

Станислава Петрова Панева

Иванета Йотова Сопотска

II клас

Даниела Недкова Тотева

Росица Монева Тенева

Мария Славчева Димитрова

Василена Мариан Маринова

III клас

Ваня Борисова Илиева

Веселина Георгиева Тенева

Ивелина Стоянова Банчева

IV клас

 Екатерина Атанасова Парушева

Доника Златкова Желева

ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП – V-X КЛАС

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Марианна Йорданова Михалчева

Симеон Цветанов Симеонов

Златина Вангелова Байнашева

Снежана Георгиева Тенева

Драгомира Желязкова Владева-Неделчева

Евдокия Людмилова Гандева-Дюлгерова

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ПО ЧУЖД ЕЗИК

Ирена Божидарова Мирчева

Нели Христова Янева – Гочева

Диана Тодорова Митева

Ирена Славова Йорданова

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И ПРИРОДНИ НАУКИ

Весела Георгиева Паскалева

Мариана Стоянова Христова

Иванка Танева Георгиева

Добри Стефанов Маргенов

Станимира МареваЗлатева

Дора Андонова Тодорова

Таня Димитрова Мерджанова

Гергана Тодорова Панайотова

 Веселин Ненчев Василев

Анелия Христова Иванова

Стоянка Банова Тодорова

Искра Емилова Косева

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ПО ИСТОРИЯ, ГЕОГРАФИЯ и ФИЛОСОФИ

Мариана Маринова Куновска

Стоянка Тодорова Димова

Таня Ангелова Станчева

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ „ИЗКУСТВА И СПОРТ“  

Кина Илиева Карадобрева-Паскалева

Митка Милинкова-Кръстева

Борислав Тончев Кисьов

Димчо Златанов Димов

Денислав Владимиров Демирев

Невена Николова

Галина Янкова

РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ

Георги Атанасов Георгиев

Таня Георгиева Ганева

Свобода Иванова Бурлакова

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

Диляна Иванова Маринова – Малакова

ПСИХОЛОГ

Христо Николаев Георгиев

Е-ДНЕВНИК

ОФИС 365

ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА

СУ „К. КОНСТАНТИНОВ“ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ