ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

https://app.eop.bg/buyer/33413

Обществена поръчка с предмет: Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване за учениците от  СУ „Константин Константинов” – Сливен за учебната 2019/2020 г., от издателство „Клет България“ ООД.

СУ „Константин Константинов” – Сливен за учебната 2019/2020 г., от издателство „Клет България“ ООД.

Процедура за избор на заявител по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“

Е-ДНЕВНИК

ОФИС 365

ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА

СУ „К. КОНСТАНТИНОВ“ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ