Ред и организация за провеждане на изпитите за учениците от V, VІ, VII и IX клас през септемврийска поправителна сесия:

Е-ДНЕВНИК

ОФИС 365

ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА

СУ „К. КОНСТАНТИНОВ“ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ