ГД Пожарна безопасност и защита на населението – МВР

Информационен сайт на ГД ПБЗН

СВОБОДНИ МЕСТА

I клас             1свободни места
II клас            10свободни места
III клас          13свободни места
IV клас           1свободни места
V клас            11свободни места
VI клас          8свободни места
VII клас         5свободни места
VIII клас       7свободни места
IX клас           7свободни места
X клас           11свободни места

Е-ДНЕВНИК

ОФИС 365

ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА

СУ „К. КОНСТАНТИНОВ“ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ