Свободно място за учител по математика

Изискване за заемане на длъжността: образование – висше с образователна-квалификационна степен „Бакалавър“ или „Магистър“ и професионална квалификация „учител по математика“, съгласно Приложение № 1 към чл. 10 от Наредба № 15/2019 г.

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление за назначаване до директора на училището;
  2. Копие от документи, удостоверяващи завършената степен на образование и придобита квалификация;
  3. Професионална автобиография (СV);
  4. Копие от трудова книжка;

Вид на трудовия договор: трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 (за неопределено време), във връзка с чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда

Необходими документи при назначаване:

  1. Трудова книжка;
  2. Документ за самоличност, който се връща веднага;
  3. Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;
  4. Документ, удостоверяващ липсата на заболявания по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист;
  5. Свидетелство за съдимост.

Срок и място за подаване на документите:

Документите се подават до 12 часа на 24.02.2021 г. в канцеларията на училището.

Събеседването ще се проведе с одобрените кандидати.

Лице за контакт: Евелина Попова – ЗТС, тел.  044/66 75 19


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Е-ДНЕВНИК

ОФИС 365

ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА

СУ „К. КОНСТАНТИНОВ“ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ