Спечелени два проекта „КА229 “ по програма „Еразъм+“

Щастливи сме да споделим, че за втора поредна година СУ „Константин Константинов“ гр. Сливен, спечели финансиране за работа с проекти по програма „Еразъм+“,Ключова дейност 2, „Партньорства за училищен обмен“ /КА229/.

Проектът  Healthy body,  healthy mind, healthy environment -2020-1-LT01-KA229-078107_3  е  с  координатор  училище  от  Литва. Ние  сме  партньори заедно  с   учебни заведения   от  Италия, Полша и Гърция.

Вторият проект е  Ανάπτυξη δραστηριοτήτων STEM στο σχολείο -2020-1-CY01-KA229-065945_5 с координатор   училище  от    Кипър.  Партньори  са ни  учебни заведения  от Италия, Полша Литва и Гърция.  Предстои сключване  на  договори   и  започване на  дейностите  по проектите.  Работата ни по проекта ще даде възможност на ученици и ученици да осъществят мобилности в Европа

Цялата дейност по кандидатстване, подготовка на документацията и кореспонденция с училищата, партньори по проекта и Центъра за развитие на човешки ресурси (ЦРЧР) е в резултат на усилията на г-жа Диана  Митева – Старши учител по aнглийски език в училището.

„Еразъм+“е европейска програма за образование, обучение, младежта и спорта, която стартира през  2014г – http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/.Тя е създадена, за да подкрепя дейностите в сферата на училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор, като има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, насърчава заетостта и поставя акцент върху борбата с младежката безработица.

В България националната структура за управление на европейски образователни програми е Център за развитие на човешки ресурси (ЦРЧР): http://www.hrdc.bg

Е-ДНЕВНИК

ОФИС 365

ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА

СУ „К. КОНСТАНТИНОВ“ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ