СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно решение на Педагогическия съвет през учебната 2019/2020 година в училището се осъществява обучение в следните форми: 

  • Дневна форма 
  • Индивидуална форма. 

Е-ДНЕВНИК

ОФИС 365

ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА

СУ „К. КОНСТАНТИНОВ“ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ