Съобщение

Във връзка с усложнената епидемична обстановка и заповед на областния управител, считано от 23.11.2020 година до 23.12.2020 година, учениците от V до ХІ клас преминават към обучение в смесена среда – редуване на присъствено обучение и обучение в електронна среда от разстояние, съгласно следния график:

Е-ДНЕВНИК

ОФИС 365

ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА

СУ „К. КОНСТАНТИНОВ“ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ