Month: октомври 2020


  • С Ъ О Б Щ Е Н И Е

    В съответствие със заповеди на кмета на община Сливен            № РД-15-2647/18.09.2020 г. и № РД-15-2690/25.09.2020 г. ще се състоят повторни търгове за отдаване под наем на: 1. Част от имот, […]


Е-ДНЕВНИК

ОФИС 365

ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА

СУ „К. КОНСТАНТИНОВ“ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ