Month: февруари 2021


  • Spelling Bee 2021

    СУ „Константин Константинов“ участва в Националното състезание по правопис на английски език Spelling Bee 2021 На 1 март 2021 г., в СУ „Константин Константинов“,  кв. Дружба град Сливен от 13:30 […]

  • Свободно място за учител по математика

    Изискване за заемане на длъжността: образование – висше с образователна-квалификационна степен „Бакалавър“ или „Магистър“ и професионална квалификация „учител по математика“, съгласно Приложение № 1 към чл. 10 от Наредба № […]


Е-ДНЕВНИК

ОФИС 365

ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА

СУ „К. КОНСТАНТИНОВ“ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ