Kалендар и график НВО 7 клас учебна 2018 2019 г

Дейност Срок
Определяне на състава на регионалните комисии за организиране и провеждане на НВО до 01 април 2019 г.
Определяне на състава на училищните комисии за организиране и провеждане на НВО до 24 април 2019 г.
Въвеждане на предложения от директорите на училищата за оценители, за квестори, за учители консултанти и за учители по чужд език за четене на текст и изпращане на декларациите им до регионалната комисия за организиране и провеждане на НВО до 24 април 2019 г.
Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език и регистриране на заявленията в софтуерния продукт 03 – 05 юни 2019 г. вкл.
Определяне на състава на регионалните комисии за проверка и оценка на изпитните работи от всеки изпит до 10 юни 2019 г.
Определяне на състава на комисиите по засекретяване и разсекретяване на изпитните работи от всеки изпит до 10 юни 2019 г.
Определяне на състава на техническите комисии за електронна обработка на изпитните работи до 10 юни 2019 г.
Определяне на квесторите, на учителите консултанти и на учителите по чужд език за четене на текст до 13 юни 2019 г.
Оценяване на изпитните работи от НВО 20 юни – 26 юни 2019 г.
Обявяване на резултатите от НВО до 27 юни 2019 г. вкл.
Издаване на свидетелството за завършено основно образование до 3 юли 2019 г. вкл.
График на дейностите по приемането на ученици в неспециализирани училища за учебната 2019 – 2020 г. съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование
Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите 03 – 05 юни 2019 г. вкл.
Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зaли за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите до 18 юни 2019 г. вкл.
Провеждане на изпити за проверка на способностите по: изобразително изкуство музика спорт

20 юни 2019 г. 24 юни 2019 г. 25 – 26 юни 2019 г. вкл.
Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите до 27 юни 2019 г. вкл.
Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите до 2 юли 2019 г. вкл.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 3- 5 юли 2019 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 11 юли 2019 г. вкл.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране до 16 юли 2019 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 18 юли 2019 г. вкл.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22 юли 2019 г. вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 23 юли 2019 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 24 – 25 юли 2019 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29 юли 2019 г. вкл.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 31 юли 2019 г. вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране 01 август 2019 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора 
до 10 септември 2019 г. вкл.
Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 13 септември 2019 г. вкл.

Е-ДНЕВНИК

ОФИС 365

ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА

СУ „К. КОНСТАНТИНОВ“ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ