• Призив за помощ

    ПРИЗИВ ЗА ПОМОЩ от Средно училище „Константин Константинов” – Сливен Призоваваме всички – нека помогнем!             Мария Димитрова – млад учител, амбициозен, позитивен и състрадателен човек, има нужда от нашата […]

  • С Ъ О Б Щ Е Н И Е

    В съответствие със заповеди на кмета на община Сливен            № РД-15-2647/18.09.2020 г. и № РД-15-2690/25.09.2020 г. ще се състоят повторни търгове за отдаване под наем на: 1. Част от имот, […]

  • О Б Я В А ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

    ОБЩИНА СЛИВЕН, гр. Сливен, бул.”Цар Освободител” №1, тел.: (044) 611100, факс: (044) 662350, на основание Заповед №РД-15-2647 от 18.09.2020 г. и Заповед №РД-15-2690 от 25.09.2020 г. на Кмета на общината, […]


Е-ДНЕВНИК

ОФИС 365

ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА

СУ „К. КОНСТАНТИНОВ“ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ