V КЛАС

Прием за учебната 2019/2020 година:

5 паралелки по 26 ученици, общо 130 ученици

Е-ДНЕВНИК

ОФИС 365

ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА

СУ „К. КОНСТАНТИНОВ“ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ