VIII КЛАС

ПРИЕМ СЛЕД ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В СУ „К. КОНСТАНТИНОВ“

ПРОФЕСИЯ „СПЕДИТОР – ЛОГИСТИК“. 

Придобиваш:
1. Правоспособност за управление на МПС, категория В!
2. Знания за бизнес комуникация!
Ще можеш да работиш като: митнически брокер, спедитор организатор на внос/износ!
Можеш да продължиш обучението си в сферата на икономиката и транспорта!

График на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование за учебна 2021-2022 г.

Дейност Срок
Оценяване на изпитните работи от НВО 19 – 27 юни 2021 г.
Издаване на свидетелството за завършено основно образование до 2 юли 2021 г. вкл.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 5- 7 юли 2021 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 13 юли 2021 г. вкл.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране до 16 юли 2021 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20 юли 2021 г. вкл.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22 юли 2021 г. вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 23 юли 2021 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26 – 27 юли 2021 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29 юли 2021 г. вкл.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 30 юли 2021 г. вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 02 август 2021 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора до 10 септември 2021 г. вкл.
Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 14 септември 2021 г. вкл.

Училищната комисия по приема на документи и записване ще работи с работно време от 08:00 до 16:30 часа.

За информация: 044 667519


Е-ДНЕВНИК

ОФИС 365

ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА

СУ „К. КОНСТАНТИНОВ“ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ