VIII КЛАС

ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ КЛАС В СУ „КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ“!

1.НОВА, ЗАЩИТЕНА СПЕЦИАЛНОСТ – „СПЕДИТОР – ЛОГИСТИК“. 
Придобиваш: 1. ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС, КАТЕГОРИЯ В !!!
2. ЗНАНИЯ ЗА БИЗНЕС КОМУНИКАЦИЯ!
Ще можеш да работиш като: митнически брокер, спедитор организатор на внос/износ!
Можеш да продължиш обучението си в сферата на икономиката и транспорта!!!!
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2. ПРОФЕСИЯ ТАНЦЬОР, СПЕЦИАЛНОСТ БЪЛГАРСКИ ТАНЦИ!
Ще се усъвършенстваш чрез:
– ИЗКУСТВОТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ФОЛКЛОРНИ ТАНЦИ И ТЕЗИ НА ДРУГИ НАРОДИ!
-АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО!
-ФЕСТИВАЛИ И КОНЦЕРТИ!

ОЧАКВАМЕ ВИ!


Е-ДНЕВНИК

ОФИС 365

СУ „К. КОНСТАНТИНОВ“ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ